top of page

 

 

VI SOM STÅR BAK "HELE MEG" ER: 

Hilde.jpg
Kine.jpg
Janette.jpg

Hilde Landro, er utdannet førskolelærer og sexologisk rådgiver ved Universitet i Agder. Hun jobber som daglig leder og har rundt 25 års erfaring fra barnehage. Hun har en videreutdanning i seksualundervisning og seksuell helse fra OsloMet og tiltak mot seksuelle overgrep mot barn fra Høyskolen i Østfold. Hun har tittel som spesialist i seksualundervisning og tilbyr kurs    og foredrag om barn og seksualitet

Kine Iren Bergsvik er utdannet førøskolelærer og har 20 års erfaring fra barnehage. Hun har jobbet som  pedagogisk leder siden 2008, og jobber nå som fagutvikler. Hun har videreutdanning i familiepedagogikk fra NLA Høgskolen og tidlig innsats og barnehagen som forebyggende arena fra Høgskolen i Bergen. De siste årene har hun tatt videreutdanning i identitet, kroppsbilde og seksuell helse i barnehage og skole og relasjoner og læring
i et traumesensitivt perspektiv ved Høgskolen i Innlandet.

Janette Hatløy har jobbet som pedagogisk leder i 15 år. Hun har lang erfaring med å jobbe med de eldste 
barna i barnehagen. 
I tillegg til førskolelærerutdanningen har hun også tatt emner i psykologi, sosiologi og
sosialantropologi på Universitetet i Bergen. Hun har også videreutdanning i barns språkutvikling og
språklæring ved Høgskolen på Vestlandet. 

 

Ta kontakt dersom din barnehage ønsker opplæring av HELE MEG - kropp og grenser i barnehagen!

  • Facebook
bottom of page