top of page

For voksne
Friis, P. (2019). Barns seksuelle leker. Oslo: Cappelen Damm
Akademisk.


Gamst, K.M.T. (2017). Profesjonelle barnesamtaler. Å ta barn på alvor.
2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Dean, H. (2021). Utforskende barnesamtaler. Fagbokforlaget


Hegge, B. (2018). Med hjerte for seksualiteten. Veiledning til sunn
seksuell helse hos barn og unge. Stavanger: Hertevig Forlag.


Hegge, B. (2016). Trafikklyset. Seksualitet hos barn og ungdom.
Stavanger: Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.


Langfeldt, T. (2007). Barns seksualitet. Oslo: Pedagogisk Forum.


Nordhaug, I. (2014). Kva ser vi – kva gjer vi? Bergen: Fagbokforlaget.


Skarpsno, H.E. (2013). Barn og seksualitet. Utfordringer i barnehagen.
Oslo: Sebu Forlag.

Aasland, M.W. (2020). Barna og seksualiteten. Oslo: Cappelen Damm
Akademisk.


Aasland, M.W. (2014). Si det til noen. Oslo: Cappelen Damm
Akademisk.


Nettsider
reddbarna.no – ressurser og materiell om nettvett, vold og
seksuelle overgrep


snakkemedbarn.no – en opplæringsplattform utviklet av RVTS for
å øke fagkunnskap og gi handlingskompetanse for alle som
jobber med barn


sexogpolitikk.no/seksualundervisning – undervisningsmateriell til
seksualundervisning for grunnskolen og videregående skole


stinesofiesstiftelse.no (barnehagepakken) – læringsverktøy for å
sette fagpersoner, og særlig barnehageansatte, bedre i stand til
å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig


sentermotincest.no/ – Støttesenter mot incest og
seksuelle overgrep for barn som er utsatt for incest og
seksuelle i barndommen, samt pårørende


reddesmå.no – en nettverkside av fagfolk, politikere og
privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til
arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot
barn


jegvet.no – opplæringsressurs for barn om vold, overgrep, vonde
hemmeligheter og mobbing med tilhørende lærerveileder


Æ e mæ – er en helhetlig modell for forebygging av vold og
seksuelle overgrep mot barn som inneholder ressurser for alle
aldersgrupper


reddbarna.no/jegerher – verktøy, materiell og kunnskap for å
bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn

RVTS - Nettside om seksuell atferd

RVTS - Barnehageveileder: Forebygging og håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd hos førskolebarn


ung.no – det offentliges informasjonskanal for ungdom drevet av
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

seksuellatferd.no/barnehageveileder sunn seksuell utvikling og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

https://www.pbl.no/bvo/ - Vold og seksuelle overgrep mot barn - nettbasert opplæringsprogram for barnehageansatte

 


Andre nyttige verktøy


cat-kit.com
nkvts.no
rvtsve
st.no

helsestasjonsbutikken.no/bjornekort-folelser-kroppssprak.html


Nyttige kontakter
• Redd Barna, tlf.: 22 99 09 00
• IFM Incestsenter for menn i Oslo, tlf.: 22 42 42 02
• Kirkens SOS – 815 33 300, teksttelefon for døve – 55 32 56 97
• Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, tlf.: 23 22
79 30
• Røde Kors-telefonen for barn og ungdom, tlf.: 800 33 321
• Institutt for klinisk sexologi og terapi AS Oslo, tlf.: 22 33 51 90
• Dixi ressurssenter for voldtatte menn og kvinner, tlf.:22 11 43 20
• Barneombudet, tlf.: 22 99 39 50
• Alarmtelefon for barn og unge 116 111
• Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte og deres pårørende
(døgnåpen) 80057000
• Bekymringstelefon: Voksne for barn 81003940
• Samtaletelefon Sex og Samfunn: 22993900
• Helsestasjon for ungdom i kommunene
• Kommunenes konsultasjonsteam​

Anbefalte ressurser for barna

 

Couturier, S. (2018). Den store boken om følelser. Oslo: CappelenDamm.

 

Dahle, G. (2017). Sesam sesam. Oslo: Cappelen Damm.

 

Dahle, G. (2018). Dragen. Oslo: Cappelen Damm.

 

Dahle, G. og Nyhus, S. (2007). Håret til mamma. Oslo: Cappelen.

 

Dudaitiene, S. og Blå kors. (2019). Sommerfugler i magen. Oslo:Kolofon Forlag.

 

Fiske, A. (2019). Alle har en bakside. En bok om kroppen. Oslo:Cappelen Damm.

 

Fougner, L. (1990). Kyss, klapp og klem. Om barn, kropp og trygghet.Oslo: Tano.

 

Klippenberg, M.S. (2017). Regnbueskogens hemmelighet. Oslo:KolofonForlag.

 

Kvam, M.H. (2012). Filiokus og Blåmann-Klåmann. Fortellingen om en vond hemmelighet. Stavanger: Stiftelsen Psykiatrisk Opplysningv/Hertevig Forlag.

 

Lobe, M. (2016). Den lille jeg er meg. Grimstad: forlag peter lukas as.

 

Love, J. (2020). Julian er en havfrue. Bergen: Mangschoug.Merino, G. (2015). Krokodillen som ikke likte vann. Oslo: CappelenDamm.

 

Rygg, E. (2005). Jeg sa ikke kom inn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

 

Rygg, E. og Aasland, M.W. (2009). Jeg er meg! Min meg! Oslo:Cappelen Damm.

Sellevåg, E (2016). Vondt i magen. Kolofon forlag

 

Tinnen, K. (2011). Barbie-Nils og pistolproblemet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

 

Torgersen, T-V. (2003). Kroppen. Oslo: Aschehoug.

 

Veldkamp, T. (2006). Lille apes store tisseshow. Ås: Fortelleforlaget.

 

Walton, J. (2016). Her er Teddy. Oslo: Aschehoug.

 

Wolde, G. (2002). Annerledes Emma og Per. Oslo: Aschehoug.

 

Wolde, G. (2007). Thomas og Kristine. Oslo: Aschehoug.

 

Film og tv

Den magiske kroppen 

NRK Newton pubertet 

NRK Kroppen min eier jeg 

NRK Samtykke for barn 

YouTube Livets mirakel

YouTube Kroppen (Trond Viggo) – NRK

bottom of page