top of page

 

Som pedagoger med lang fartstid har vi personlig savnet et verktøy som gjør det enklere å sette barns seksualitet på dagsorden, og som ufarligjør temaet. Ansatte som jobber med barn og studenter etterlyser et konkret materiell som er tidsbesparende og lærerikt. 

Kjøper du "Hele meg" får du en pakke som består av en veileder til kompetanseheving for personalet og en bok til bruk sammen med barna. I boken som skal bruke sammen med barna får du fagtekster for barn om ulike kroppsdeler, ferdige historier som belyser temaet og tips til aktiviteter. Med andre ord; en pakke  som gjør jobben enklere for deg som vil ha kropp og grensesetting som tema i barnehagen. 

Materiellet er utarbeidet slik at det skal vere lett å bruke og lett og forstå, og slik at du som voksen kan bruke det delvis eller i sin helhet. 

Hensikten med innholdet i pakken er å ruste barna mot kroppspress, bidra til økt kunnskap om grensesetting for egen kropp og styrke selvfølelse og individ. I tillegg; å forebygge vold, seksuelle overgrep, og grenseoverskridelser. 

bottom of page