top of page
 Hva er "Hele meg"?

Som pedagoger med lang fartstid har vi personlig savnet et verktøy som gjør det enklere å sette barns seksualitet på dagsorden, og som ufarligjør temaet. Ansatte som jobber med barn etterlyser et konkret materiell som er tidsbesparende og lærerikt. ​Ved å ta i bruk våre bøker får du et materiell du kan bruke i direkte arbeid med barna. Bøkene våre er ment for å være en dialogstarter. Vi ønsker å gjøre det enklere å snakke med barna om et tema som for noen kan være vanskelig å gripe tak i. ​Hensikten med bøkene våre er å ruste barna mot kroppspress, bidra til økt kunnskap om grensesetting for egen kropp og styrke selvfølelse og individ, og å forebygge vold, seksuelle overgrep, og grenseoverskridelser. I tillegg har vi også skrevet bøker med fokus ulike familieformer og mangfold. Vi ønsker at alle barn skal føle seg sett og representert i hverdagen sin, også gjennom barnelitteraturen. ​​

Lilly - på badet uten bakgrunn.png
bottom of page